draagbare-brandblussers

Startbewijs.nl

  Draagbare-brandblussers
Donderdag, 27 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GOEDKOPE BLUSDEKENS


GOEDKOPE BLUSDEKENS

AANBIEDING BLUSDEKENS Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbakbranden.

PICTOGRAM BLUSDEKENS


PICTOGRAM BLUSDEKENS

PICTOGRAM BLUSDEKENS Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de brand blussers zich bevinden.

BRANDBLUSSERS OPHANGEN


BRANDBLUSSERS OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

KEUKEN BRANDBLUSSERS


KEUKEN BRANDBLUSSERS

KEUKEN BRANDBLUSSERS Vetbrandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waardoor er op de brandende vloeistof een afsluitende laag wordt gevormd. Bovendien heeft het speciale blusschuim een sterk koelende werking waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Keuken brandblussers zijn leverbaar in 2, 3 en 6 liter schuim en zijn tot nu toe nog onder gebracht in brandklasse F. Keukenblussers zijn inzetbaar voor het blussen van branden in brandklasse F.

KEUR BRANDBLUSSERS


KEUR BRANDBLUSSERS

NED. RIJKSTYPE KEURMERK Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van blusapparaten.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

SCHUIMBLUSSER 2 LTR Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op koeling.

DRAAGBARE BRANDBLUSSERS


DRAAGBARE BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS BESTELLEN

STICHTING MILIEUKEUR


STICHTING MILIEUKEUR

DRAAGBARE BRANDBLUSSER

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

-HALON BRANDBLUSSERS- Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brand beveiliging systemen in Nederland en België verboden, zij het met enkele uitzon deringen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor diflu ormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtri fluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties. Het verbod voor Halon staat in verband met de milieuschade die het Halon-gas aan de ozonlaag van de aarde veroorzaakt.

OVERHEID BRANDBLUSSERS


OVERHEID BRANDBLUSSERS

-WET- EN REGELGEVING-

BRANDWEER STATISTIEK


BRANDWEER STATISTIEK

De brand statistiek 2011 geeft een overzicht van activiteiten van de brandweer. Hierbij wordt gekeken naar het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening. In 2011 zijn bij de brandweer 155 duizend meldingen binnengekomen: 107 duizend brand en 48 duizend verzoeken tot hulpverlening. Het totale aantal meldingen is met 2 procent gestegen ten opzichte van 2010.
 

DRAAGBARE BRANDBLUSSERS | KEURING EN VERKOOP

Draagbare brandblussers. Draagbare brandblussers voor gebouwen. De beste draagbare brandblussers voor winkels, kantoren, enz. Zes liter draagbare brandblussers zijn in gebouwen vereist. Een brand is voor een deel te voorkomen door inzet van de juiste draagbare brandblussers. Erkende brandblusmiddelen welke wij leveren zijn o.a. blusdekens schuimblussers, CO2 brandblussers, ABC poederblussers vorstbestendige brandblussers, vetblussers en koolzuurgas brandblussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor brandblussers. 85% van de begin branden wordt met een draagbare blusser geblust. Daarom wordt er vanuit overheidswege veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid, bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een draagbaar blusmiddel. Welk type blusser en hoeveel brandblussers u nodig heeft is afhankelijk van de eventueel aanwezige lokale brandrisico’s en natuurlijk de aard van uw onderneming, woning, studentenhuis, fabriek, magazijn winkel, enz. Draagbare schuimblussers veroorzaken ten opzichte van alle andere draagbare brandblussers op vaste stoffen de minste schade zowel tijdens als na het blussen van een begin brand. Behalve vanuit overheidswege is deze minimale vereiste inhoud tevens verzekeringseis. Voor bedrijven en instellingen geldt volgens de wet dat ook alle draagbare Co2 brandblussers en brand blussers met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kg poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Naast de voor de vanuit de Overheid minimaal vereiste basis brand beveiliging in gebouwen minimaal vereiste 6 kg poeder of 6 liter schuim draagbare brandblussers worden eventueel benodigde of aan te raden aanvullende draagbare brandblussers in bijzondere (ook wel lokale brandrisico’s) ruimten als keukens, chemieopslag machines en dergelijke gesitueerd. Hiervoor kunt u ook aanvullend eventueel ook draagbare brandblussers met een inhoud van minder dan 6 kg of 6 liter, of de voor het blussen op elektrische apparaten prima geschikte Co2 brandblussers gebruiken. Co2 blussers zijn bij uitstek geschikt voor het blussen op o.a. elektrische apparaten en installaties. Heeft u vragen over het kopen van de juiste draagbare brandblussers neemt u dan gerust contact op. Wilt u een brandblussers offerte of onderhoud brandblussers offerte dan zijn we u graag van dienst.

DRAAGBARE BRANDBLUSSER


DRAAGBARE BRANDBLUSSER

Erkende brandblusser. Temp.: -5°C tot +60°C. Universele brandblusser. Draagbare brandblusser. Schuim: blusrating 5A-15F Spray brandblusser in spuitbus voor uw woning, auto, keuken, kantoor, boot, camper, caravan, schuur, winkel, enz. Prima blusser voor het veilig blussen van een frituurpan brand. Spray brandblusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet en olie). De keuken brandblusser.

BRANDBLUSSER WERKING


BRANDBLUSSER WERKING

---UNIV. BRANDBLUSSER-- De Prymos spray brandblusser blust met ( AFFF ) microfog schuim. Dit schuim dekt de brandhaard met een filmlaag af zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brandhaard kan toetreden zodat de brand niet meer kan bestaan. Hiernaast kan er ook met de spray brandblussers in spuitbus stootsgewijs (kortstondig herhaaldelijk) met een fijne verneveling geblust worden.

SCHUIM BRANDBLUSSER 2 LTR


SCHUIM BRANDBLUSSER 2 LTR

AFFF BRANDBLUSSER 2 LTR Geschikt voor het blussen van branden in de brandklassen A en B. Deze twee liter AFFF sproeischuim brandblussers zijn voorzien van AFFF schuim toevoeging wat een hoger indringend blusvermogen geeft op vaste stof en vloeibare stof branden. AFFF sproeischuim brandblusser tevens geschikt voor het blussen op elektra tot 1000 volt. De afgebeelde sproei schuim brandblussers staat permanent onder druk en is voorzien van een drukindicator. Wordt inclusief brandblusser ophangbeugel geleverd. Beste koop brandblusser 2 liter met AFFF schuimblusser vulling.

KEUREN BRANDBLUSSERS


KEUREN BRANDBLUSSERS

VOORDELIGE CONTROLE: BRANDBLUSSERS BRANDHASPELS BLUSWAGENS

POEDERBLUSSER 1 KG


POEDERBLUSSER 1 KG

POEDERBRANDBLUSSER 1 kg

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

HOEVEEL BRANDBLUSSERS Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

CE BRANDBLUSSERS


CE BRANDBLUSSERS

CE MARKERING BLUSSERS Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en geldende overheidseisen.

AFFF BRANDBLUSSERS


AFFF BRANDBLUSSERS

AFFF BRANDBLUSSERS Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000V echter ook voor brandklasse A en B branden.

BONPET BRANDBLUSSERS


BONPET BRANDBLUSSERS

BONPET BRANDBLUSSERS Deze automatische blussers blussen een brand met een veilige watermist blusstof in een kleine overal monteerbare bluscilinder welke zonder tussenkomst van personen automatisch breekt bij een beginbrand. Bonpet blust branden veilig en efficiënt in enkele seconden. Bonpet blust onmiddelijk en Bonpet voorkomt herontbranding.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

DE MABO BRANDBLUSSERS Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust. Goedkope mabo brandblussers.

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

--BORD BRANDBLUSSERS-- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

DRAAGBARE CO2 BLUSSER


DRAAGBARE CO2 BLUSSER

------DRAAGBARE CO2------ ---BRANDBLUSSERS 5 KG--- Brandblussers te herkennen aan de zwarte expansiekoker. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat gebruikers tijdens het blussen moeten vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande elektrische apparatuur.
 

ID BORD SCHUIMBLUSSERS


ID BORD SCHUIMBLUSSERS

SCHUIMBRANDBLUSSER ID Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

UNIV. BLUSSER HOUDER


UNIV. BLUSSER HOUDER

--BRANDBLUSSER BEUGEL-- Slimme beugel met snelle demontage in geval van een brand calamiteit. Geschikt voor snelle montage van iedere Prymos brandblusser aan keukenwand of keukenkastje.

CO2 BRANDBLUSSER ID


CO2 BRANDBLUSSER ID

CO2 BRANDBLUSSER PICTO Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

SCHUIMBLUSSER 6 LITER Schuim brandblussers zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim blusapparaten berust op het afdekken (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en ook in mindere mate op afkoeling. Sproeischuim blusapparaten worden in gebouwen het meest gebruikt. Dit zijn blusapparaten die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel blusstof onderbreken met lucht. Hierbij ontstaat een nevel, welke niet elektrisch geleid. Het mengen van lucht heeft tevens een nog langere blusduur als positief gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuim blusapparaat uitermate geschikt voor gebruik in huis, op kantoor, in winkels magazijnen, schuren, enz.

INFORMATIE BRANDBLUSSERS


INFORMATIE BRANDBLUSSERS

INFORMATIE DRAAGBARE BRANDBLUSSERS EN BLUSMIDDELEN

FKO BRANDBLUSSERS


FKO BRANDBLUSSERS

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.

GOEDKOPE SCHUIMBLUSSERS


GOEDKOPE SCHUIMBLUSSERS

GOEDKOPE SCHUIMBLUSSER SCHUIMBLUSSER 6 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

VERBANDKOFFERS


VERBANDKOFFERS

ORANJE KRUIS APPROVED

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

-EERSTE HULP NA BRAND- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt hulp.

DRAAGBARE CO2 BLUSSER


DRAAGBARE CO2 BLUSSER

------DRAAGBARE CO2------ ----BRANDBLUSSER 2 KG--- Brandblussers te herkennen aan de zwarte expansiekoker. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat gebruikers tijdens het blussen moeten vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande elektrische apparatuur.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE BRANDBLUSSERS


OFFERTE BRANDBLUSSERS

OFFERTE BRANDBLUSSERS

CONTACT


CONTACT

--BRANDBLUSSERS INFO--

GOEDKOPE BRANDBLUSSERS


GOEDKOPE BRANDBLUSSERS

PRIJZEN BRANDBLUSSERS

AUTO BRANDBLUSSERS


AUTO BRANDBLUSSERS

AUTO BRANDBLUSSERS MET DIVERSE INHOUD VOLUMES

GROOTHANDEL BRANDBLUSSERS


GROOTHANDEL BRANDBLUSSERS

--------GROOTHANDEL------- -------BRANDBLUSSERS-----

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

LOGBOEK BRANDBLUSSERS Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

POEDER BRANDBLUSSER


POEDER BRANDBLUSSER

DRAAGBARE POEDER BRANDBLUSSERS 6 KILO Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kalium bicarbonaat, poeder van een D brandklasse blusser bestaat uit natriumchloride. Een poeder blusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2.

POEDER BRANDBLUSSER ID


POEDER BRANDBLUSSER ID

POEDER BRANDBLUSSER ID Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

ADVIES DRAAGBARE BLUSSERS


ADVIES DRAAGBARE BLUSSERS

ADVIES OVER DRAAGBARE BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSER ICT RUIMTE


BRANDBLUSSER ICT RUIMTE

CO2 BLUSAPPARAAT 5 KILO brandblussers zijn geschikt voor het blussen van keuken branden. Dit komt doordat het CO2 blusgas geen vuil en geen blusresten achterlaat. Voor in huis is de 2 kilo CO2 voldoende en voor in de keuken van restaurants de 5 kilo Co2 brandblussers.

SCHUIMBLUSSER 9 LITER


SCHUIMBLUSSER 9 LITER

AFFF SCHUIMBLUSSER 9 LTR Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten AFFF sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een AFFF sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor, winkelS, opslag, magazijn.

BESTELLEN BLUSMIDDELEN


BESTELLEN BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BRANDBLUSSER
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 51
 Links 162
Door draagbare-brandblussers i.s.m startbewijs.nl